FGU og VUC i fælles opråb: Vi løser en vigtig samfundsopgave

Vi er der for mennesker, der ellers ville sidde fast i systemet uden uddannelse og job, hvis der ikke var et målrettet uddannelsestilbud til dem, skriver Pernille Brøndum og Hanne Fischer.

person in red sweater holding babys hand

Debatindlæg bragt i Altinget Uddannelse 28. september 2022

En af tidens meget omtalte udfordringer er, at vi i 2030 ifølge BUPL og Danske SOSU-skoler kommer til at mangle 14.000 pædagoger og 16.000 SOSU’er.

Det er en alvorlig udfordring, og det vil ramme en stor del af danskerne. Det er vores børn, vi ikke kan få passet, og vores ældre, der ikke får den hjælp, de har brug for.

Både VUC og FGU er et vigtigt led i fødekæden til flere uddannede pædagoger og SOSU’er samt andre faglærte, vi som samfund ikke kan undvære.

Men vi er ramt af en voldsom nedgang i antallet af elever og kursister på grund af højkonjunkturen, og det har allerede haft store konsekvenser for vores afdelinger rundt om i landet.

En VUC-afdeling er lukket i år, og en anden lukker i 2023. Både hos VUC og FGU er økonomien så presset, at stillinger blevet nedlagt, og gode medarbejdere er blevet afskediget.

Vi er selvfølgelig glade for, at regeringens finanslovsforslag indeholder midler til FGU og voksen- og efteruddannelse. Men der skal mere til på både den korte og lange bane, hvis VUC og FGU fortsat skal kunne lave de bedst mulige og målrettede tilbud til vores unge og voksne i hele landet.

Tallene taler for sig selv 

En stor del af dem, der vælger FGU og VUC, har nogle komplekse udfordringer, som gør det svært at finde fodfæste i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

En del har allerede været i gang med en ungdomsuddannelse, men er faldet fra, nogle har psykiatriske diagnoser, mens andre ikke har haft de bedste resultater med fra grundskolen og derfor skal hæve deres niveau i for eksempel dansk og matematik, inden de kan tage en uddannelse.

Fælles for dem er, at mange af dem vælger en professions- eller erhvervsuddannelse efter FGU eller VUC.

Placering er afgørende

Vi er afgørende elementer i uddannelsessektoren, fordi vi er der for mennesker, der ellers ville sidde fast i systemet uden uddannelse og job, hvis der ikke var et målrettet uddannelsestilbud til dem.

Men de grupper kommer kun i gang og holder ved, hvis de har mulighed for at gå på en skole, der ligger tæt på deres hjem.

Vi ved af erfaring, at dem, der har en lidt tungere social eller faglig bagage eller børn og job ved siden af, har brug for et uddannelsestilbud tæt på. De tager ikke bussen til den næste by, hvis den lokale skole lukker.

Derfor er det afgørende, at vi fortsat sikrer, at VUC og FGU er til stedet som et tilbud lokalt og tæt på målgrupperne.

Det rammer rekrutteringen til professionsuddannelser og erhvervsuddannelser, når vi lukker afdelinger. Det har vi ikke råd til som samfund.

Med de enorme rekrutteringsudfordringer, der er under opsejling, har vi brug for alle hænder. Alle der kan og vil, skal have mulighed for at tage en uddannelse, men det kræver, at FGU og VUC er til stede bredt i hele landet.

Rummelighed

Derfor er det vores klare ønske og håb, at politikerne meget bliver enige om både akutte og langsigtede løsninger, så FGU og VUC fortsat kan udføre den vigtige samfundsopgave, vi hver især er sat i verden for at løse.

Herunder de yngre uden uddannelse og job, som er en målgruppe, der i mange år har været fokus på at hjælpe.

Vi er nødt til at have et institutionslandskab, som kan rumme dem alle. Det er en nødvendig investering for både den enkelte og for samfundet, så vi er her, når konjunkturerne vender og flere tager uddannelse igen.

Samfundet sørger for, at der er de nødvendige brandstationer, selv om antallet af brande falder, for vi har brug for beredskabet. Det samme gælder FGU og VUC.