Søgningen til FGU fra folkeskolen er stort set uændret

I år har 1,8 pct. af eleverne i folkeskolens 9. og 10. klasse valgt at sætte kryds ved FGU. I 2021 lå søgningen på 1,9 pct.

I dag blev årets søgetal for folkeskolens 9. og 10. klasseelever offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet. I år har 1,8 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse valgt at sætte kryds ved FGU i håbet om at komme ind på uddannelsen. Tallet dækker over 1209 elever. Tallet var sidste år 1,9 pct. svarende til 1285 elever.

FGU er sat i verden for at være det sikkerhedsnet, der skal gribe de unge, som har brug for en ekstra indsats for at få en ungdomsuddannelse eller job

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Søgetallet skal ses i lyset af, at eleverne skal forbi den Kommunale Ungeindsats for at få en målgruppevurdering. Herefter kan eleverne starte på FGU.

Søgetallene viser også, at søgningen til erhvervsuddannelserne er uændret. Flere undersøgelser viser, at Danmark kommer til at mangle særligt faglært arbejdskraft de kommende år, og her spiller FGU en oplagt rolle i forhold til at hjælpe unge godt videre i erhvervsuddannelser til faglært beskæftigelse.

Taskforce sætter spot på dalende elevtal på FGU

De stabile søgetal til FGU fra folkeskolen modsvarer desværre ikke det genelle billede på FGU-institutionerne.

FGU-institutionerne har nemlig gennem længere tid oplevet et faldende elevtal, hvilket har stor betydning for uddannelsens økonomi og for sikringen af et stærkt fagligt miljø på skolerne.
Derfor har FGU Danmark nedsat en hurtigtarbejdende taskforce, som i perioden februar til april 2022 samarbejder om at beskrive løsningsforslag på, hvordan man kan sikre bæredygtige FGU-institutioner, bl.a. i forhold til spørgsmålet: Hvordan sikres det, at FGU får eleverne i målgruppen.

Taskforcen får hjælp af en referencegruppe bestående af KL, Dansk Industri, Fagbævelsens Hovedorganisation, Modstrøm, Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne.

Vi er rigtig glade for, at vi kan samle alle parter omkring FGU’en i vores arbejde, så vi sammen kan drøfte og finde mulige løsningsforslag på de udfordringer FGU-institutionerne står med, bl.a. ift. et dalende elevtal. Der er brug for handling, så institutionerne får de rammer, der skal til for at indfri intentionerne med uddannelsen.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Hvad viser søgetallene for 2022

  • 1,8 pct. af unge har søgt FGU
  • Lidt over halvdelen af eleverne i 9. klasse søger om at starte i 10. klasse. Det er en stigning på et procentpoint fra 2021
  • Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate til enten EUD eller en gymnasial uddannelse, er faldet fra 88,7 i 2021 til 86,9 pct. i 222. Der er tale om et fald på både EUD og gymnasiale uddannelser
  • 5,5 pct. af de unge søger efter grundskolen væk fra uddannelsessystemet, fx med henblik på højskole- eller udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde mv.
  • Søgningen til EUD er på niveau med de sidste to år (20 pct.)
  • 71,6 pct. af de unge har søgt en gymnasial uddannelse. Det er lidt færre end i 2021. Langt de fleste søger en STX (58,8 pct.). Det er en lille stigning ift. sidste år, mens søgningen til HTX falder med 1,2 procentpoint til 8,8 pct. Søgningen til HHX og HF er på niveau med 2021.