Henrik Hvidesten, formand FGU Danmark
|

FGU spiller en central rolle i det nye regeringsgrundlag

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er helt central for at opfylde den nye regerings ambition om
at finde nye veje og løsninger for de 45.000 unge uden uddannelse og job. Derfor er det vigtigt, at den
nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) inddrager FGU i indsatsen for de unge i
målgruppen.

Læs mere
Ida Seremet
|

Ræk ud efter fællesskabet

På FGU er der plads til at være dig selv i fællesskabet – bare grib ud efter det. Ida Seremet fortæller om sine erfaringer fra sin tid som elev på FGU og giver gode råd til både unge og voksne omkring unge.

Læs mere
Hanne Fischer
|

Vi skal insistere på, at de unge lykkes

En aftale om den forberedende grunduddannelse (FGU) i kølvandet på seneste finanslovsudspil giver på sigt ro til arbejdet med at sikre unge uden ungdomsuddannelse og job de bedst mulige og målrettede uddannelsestilbud. Men der skal fortsat investeres i at give de unge tid og støtte til at finde deres vej – for deres og samfundets skyld.

Læs mere
følgeforskning rapport
|

Ny rapport understreger behovet for bedre rammer for FGU

Det er afgørende, at vi får ryddet barriererne for implementeringen af reformen og skaber rammerne for
at give de bedste målrettede uddannelsestilbud til de unge i målgruppen for FGU. Sådan lyder budskabet fra de to FGU-formænd i kølvandet på en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere