FGU er med i ny Velfærdsaftale: Et skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål!

FGU tildeles 120 mio. kr. i perioden 2021-2022 til løft af det inkluderende læringsmiljø og tilpasning af bygninger i den nye Velfærdsaftale for 2021.

Den 5. december 2020 offentliggjorde Finansministeriet en Velfærdsaftale, som del af Finanslovsaftalen for 2021.

Med aftalen afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer. Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt til institutionerne på baggrund af elevaktivitet og målrettes pædagogiske indsatser på institutionerne.

Det inkluderende læringsmiljø er særegent for FGU, og det kræver de rette værktøjer og rammer for at kunne lykkes. FGU Danmark har løbende peget på behovet for at understøtte det inkluderende læringsmiljø, fx via muligheden for at kunne søge støttetimer til FGU-elever, ligesom man kan på ungdomsuddannelserne. De 30 mio. kr. årligt er langt fra, hvad en støtteordning ville koste i lighed med hvad der er gældende på andre ungdomsuddannelser, men det er en skridt i den rigtige retning. Vi glæder os over, at pengene fordeles direkte til institutionerne, så institutionerne undgår tunge bureaukratiske ansøgningsprocesser, så midlerne hurtigt kan blive omsat til kvalificeret støtte til eleverne på FGU.

Med aftalen afsættes desuden 60 mio. kr. i 2021 til et løft af tilpasningsmidlerne. Midlerne udmøntes som del af en ansøgningsrunde om de allerede afsatte tilpasningsmidler, hvor de nærmere kriterier og prioriteringer besluttes af aftalekredsen.

Ser man tilbage på resultatet af den seneste ansøgningsrunde om tilpasningsmidlerne, rækker 60 mio. kr. desværre ikke langt. I 2020 søgte FGU-institutionerne for 300 mio. kr. til en pulje på 75,9 mio. kr. Heraf søgte institutionerne for 181,1 mio. kr. alene til bygningstilpasninger.

FGU Danmark afventer i disse dage afrapporteringen på en længe ventet gennemgang af FGU-institutionernes bygninger, som aftalepartierne har igangsat. Vi ser frem til at få det samlede billede af bygningsområde på FGU, og håber, at det brede flertal bag FGU vil være med til at sikre den nødvendige økonomi til at skabe det FGU, der afspejler de politiske visioner bag reformen af det forberedende område.

Tak til alle, der har arbejdet for, at FGU er en del af Velfærdsaftalen!